GLEE – Hello, Goodbye

GLEE_HelloGoodbye
GLEE – Hello, Goodbye

GLEE – Full Performance of ''Hello, Goodbye''


The Beatles – Hello Goodbye

The Beatles-Hello Goodbye (Remastered)

Hello Goodbye lyrics

You say yes, I say no
You say stop and I say go go go, oh no
You say goodbye and I say hello
Hello hello
I don’t know why you say goodbye, I say hello
Hello hello
I don’t know why you say goodbye, I say hello

I say high, you say low
You say why and I say I don’t know, oh no
You say goodbye and I say hello
(Hello goodbye hello goodbye) Hello hello
(Hello goodbye) I don’t know why you say goodbye, I say hello
(Hello goodbye hello goodbye) Hello hello
(Hello goodbye) I don’t know why you say goodbye
(Hello goodbye) I say hello/goodbye

(Why why why why why why do you say goodbye goodbye, oh no?)

You say goodbye and I say hello
Hello hello

I don’t know why you say goodbye, I say hello
Hello hello
I don’t know why you say goodbye, I say hello

You say yes (I say yes) I say no (But I may mean no)
You say stop (I can stay) and I say go go go (Till it’s time to go), oh
Oh no
You say goodbye and I say hello
Hello hello
I don’t know why you say goodbye, I say hello
Hello hello
I don’t know why you say goodbye, I say hello
Hello hello
I don’t know why you say goodbye, I say hello hello

コメント

タイトルとURLをコピーしました